Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 3 (pozamiejski)

Data publikacji 08.02.2022

asp. szt. Tomasz Popowski

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Miasta Tłuszcz

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. +48 47 724 77 02

tel. kom. 0-600-997-173

dzielnicowy.tluszcz4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 3 (pozamiejski)

Powierzchnia – 46 km², ludność 6 800 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Wilczeniec, Dzięcioły, Górki, Grabów, Łysobyki, Jasienica, Jaźwie, Pawłów, Rudniki, Stasinów, Miąse, Franciszków, Szczepanek i Jadwinin, Zapole, Kury, Ołdaki, Stryjki, Balcery, Białki.

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGODLA REJONU SŁUŻBOWEGO nr 3

od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

  • W miejscowości Jasienica, przy ul. Centralnej pomiędzy sklepem Topaz a stacją PKP znajduje się skwer zieleni, na terenie którego dochodzi do spożywania alkoholu.

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Wyeliminować proceder spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

  • Podczas pełnienia służby obchodowej kontrola o różnych porach dnia rejonu skweru zieleni przyległego do sklepu, z uwagą na osoby dopuszczające się wykroczeń;
  • Prowadzenie rozmów z właścicielem sklepu mających na celu wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w rejonie przyległym do sklepu co najmniej raz w miesiącu;
  • Współpraca z Urzędem Gminy Tłuszcz;
  • Współpraca z sołtysem miejscowości Jasienica..

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony