Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy rejonu nr 1 miasta Zielonka

Data publikacji 06.05.2016

 

 asp. szt. Małgorzata Nagraba

Komisariat Policji w Zielonce 

Zespół Dzielnicowych

05-220 Zielonka  ul. Piastowska 17

tel. 47 724 78 01

tel. kom. 0 600-997-185

dzielnicowy.zielonka1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 776 20 21, 47 724 79 01"

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO
na okres od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

 

1. Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym:

  • parkowanie pojazdów na przystanku w zatoce autobusowej przy ul. Kolejowej 3 w Zielonce

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • wyeliminowanie przedmiotowych zjawisk w możliwie maksymalnym stopniu

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

  • systematyczne kontrole prewencyjne w rejonie ulicy Kolejowej 3 w Zielonce przez dzielnicowego - w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo Interwencyjnego w ramach służb patrolowych z nastawieniem na oddziaływanie represyjne wobec sprawców wykroczeń
  • skierowanie wniosku do Urzędu Miasta w Zielonce z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym planie działania priorytetowego przez dzielnicowego

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań:

  • Urząd Miasta w Zielonce
Powrót na górę strony