Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 4 miasta Ząbki

Data publikacji 01.02.2022

 

 MŁ.ASP.  MATEUSZ HEJZNER

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 600-997-146

dzielnicowy.zabki4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

 

na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022 r.

 

1.Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym.

okolice sklepu monopolowego "Źródełko" ul. Powsatńców 16 -  spożywanie alkoholu i nieobyczajne zachowanie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Systematyczne kontrole w ramach obchodu rejonu służbowego.

Rozmowa z właściecielem sklepu "Źródełko" oraz pracownikami; pouczenie o przestrzeganiu Ustawy o wychownaiu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

Zwiększanie częstotliwości kontroli wskazanego miejsca przez załogi patrolowo - interwencyjne.

Współpraca z Strażą Miejską w Ząbkach .

Powrót na górę strony