Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 2 miasta Ząbki

Data publikacji 01.02.2022

 

 

 

ST. ASP. KRZYSZTOF MAMIŃSKI

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 0-600 - 997- 168

dzielnicowy.zabki2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozowlonym Parku Miejskim im. M . Szuberta

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zagrożenia.

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Reakcje na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

Przeprowadzanie rozmów z właścicielami oraz pracownikami sklepów alkoholowych przyległych do parku .

Systematyczna kontrola i nadzór miejsca zagrożonego.

Skierowanie załóg patrolowych w miejsce zagrożone.

Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską.


 


 

Powrót na górę strony