Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 1 miasta Ząbki

Data publikacji 01.02.2022

ST. ASP. TOMASZ TYMCZYSZYN

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 600 997 220

dzielnicowy.zabki1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w miejscu niedzowolonym ul. Wolności 3 rejon sklepu „Biedronka”,

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zagrożenia.

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Reakcja na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami .

Systematyczna kontrola i nadzór miejsc zagrożonych.

W miarę możliwości zwiększenie liczby patroli.

Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską.

Powrót na górę strony