Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie

podinspektor dr Mariusz Pawlak

Podinspektor dr Mariusz Pawlak  urodził się 16 czerwca 1979 roku w Poddębicach. Jest absolwentem: Akademii Pedagogicznej w Częstochowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej a także Akademii Sztuki Wojennej, gdzie uzyskał stopień  naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych - specjalność: nauki o bezpieczeństwie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska Zastępcy Dowódcy Kompanii Oddziału Prewencji.  Od 2012 roku kontynuował służbę w KPP w Wołominie na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Markach. We wrześniu 2014r  roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. 1 kwietnia 2019r  roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

9 grudnia 2021 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

Powrót na górę strony