Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie

inspektor dr Marek Ujazda

Inspektor Marek Ujazda urodził się 26 lutego 1976 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o specjalizacji Służba Kryminalna, podyplomowych studiów zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.  Ukończył także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

Służbę w Policji rozpoczął w roku 1999 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. Przez zdecydowaną większość swojej kariery związany z pionem kryminalnym. Od 1999 r. pełnił służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie w roku 2005 został mianowany Naczelnikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej.

W roku 2006 r. objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a w 2008 stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z dniem 5 stycznia 2015 r. powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Uhonorowany Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem „Gloria Interepidis Et Animi Promptis”

Powrót na górę strony