Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej komendy podsumowująca wyniki za rok 2019

Data publikacji 06.02.2020

Wzorem lat ubiegłych, dzisiaj w budynku Starostwa odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W odprawie uczestniczyli nie tylko kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i policjanci, lecz również Starosta Wołomiński, burmistrzowie i wójtowie, prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, komendant Straży Pożarnej, komendanci Straży Miejskich, Straży Ochrony Kolei, przedstawiciele Rady Powiatu. Komendant Powiatowi Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda omówił i podsumował wyniki wołomińskiej Policji osiągnięte w roku 2019, oraz przedstawił zamierzenia na rok 2020.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa w Wołominie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej i policjantów z udziałem zaproszonych gości: Starosty – Adama Lubiaka, burmistrzów i wójtów miast i gmin naszego powiatu. Nie zabrakło też Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie Pana Mariusza Matusik, przedstawicieli Rady Powiatu – Sławomira Pisarczyk, Z-cy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie –bryg. mgr inż. Wiesław Drosio, Komendantów Straży Miejskiej z Wołomina i Ząbek, Komendanta Regionalnego SOK w Warszawie mgr inż. Zbigniewa Siemko wraz z pracownikami, Naczelnika Zarządzania Kryzysowego Starostwa Wołomin.

Wyniki jakie osiągnęli wołomińscy Policjanci w 2019r. w poszczególnych kategoriach omówił w pierwszej kolejności: Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda. Komendant przedstawił też założenia i cele do realizacji na rok 2020 w tym zakończenie budowy i oddania do użytkowania nowej siedziby Komisariatu Policji w Radzyminie oraz termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Ząbkach.

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie mł. insp. dr Marek Ujazda w podsumowaniu wyników pracy za 2019 r. powiedział m. in., że główne cele działania Policji wołomińskiej zostały zrealizowane, co w sposób wymierny przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Wyniki prewencyjne i ruchu drogowego przedstawił w swojej prezentacji Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie nadkom. dr Mariusz Pawlak.

W trakcie odprawy głos zabrali też zaproszeni goście, w tym Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie Pan Mariusz Matusik, który omówił podstawowe zagadnienia dotyczący współpracy na linii Policja – Sąd. Były podziękowania i gratulacje za osiągnięte dobre wyniki wołomińskich Policjantów również od przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, Komendanta Regionalnego SOK w Warszawie.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda podziękował za 5 lat współpracy swojemu Zastępcy młodszemu inspektorowi Leszkowi Czaplickiemu, który po ponad 28 latach służby w Policji, z dniem 7 lutego 2020 roku przechodzi na emeryturę.

Komendant Ujazda podsumowując dzisiejszą naradę podziękował wszystkim obecnym za udział w naradzie, a policjantom i pracownikom cywilnym naszej Komendy za wysiłek i dobrą pracę.

ts

Prezentacja odprawa roczna cz.I

Prezentacja odprawa roczna cz.II

 

 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
 • narada roczna KPP Wołomin
  narada roczna KPP Wołomin
Powrót na górę strony