Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna „50”

Data publikacji 24.03.2017

„Bezpieczeństwo na DK 50” to działania kontrolno – prewencyjne związane z ograniczeniem ilości zdarzeń drogowych oraz ich skutków na drodze krajowej nr 50 w granicach Garnizonu Stołecznego. Realizując zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na krajowej 50 funkcjonariusze Komend Powiatowych z Wołomina, Mińska Mazowieckiego, Otwocka i Piaseczna prowadzą działania ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń będącymi główną przyczyną zdarzeń drogowych do jakich dochodzi na tym ciągu komunikacyjnym. Działania policjantów drogówki i prewencji prowadzone są od 10 marca do 31 marca. Funkcjonariusze przede wszystkim dokonują pomiarów prędkości, sprawdzają też stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów poruszających się po „50”.

Dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego w konsekwencji potęguje stopień zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Skala wypadków w Polsce, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym oraz kolizji, należy do największych w porównaniu do zachodnich krajów europejskich. Jedną z najniebezpieczniejszych dróg przebiegającą przez teren garnizonu stołecznego jest droga krajowa nr 50, naturalna obwodnica Warszawy dla samochodów ciężarowych. W 2015 roku w 34 wypadkach zginęło 7 osób, w 2016 roku w 33 wypadkach również 7 osób, natomiast od początku 2017 roku w 3 wypadkach śmierć poniosły 4 osoby, Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych na wspomnianej drodze są: niedostosowanie prędkości do warunków w jakich ruch się odbywa, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni.

Już od 10 marca na drodze krajowej nr 50 trwają wspólne dziania funkcjonariuszy Komend Powiatowych z Wołomina, Mińska Mazowieckiego, Otwocka i Piaseczna ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowych oraz ograniczenie ilości zdarzeń drogowych i ich skutków. Powadzone działania ukierunkowane są na ujawnianie wykroczeń będącymi główną przyczyną zdarzeń drogowych do jakich dochodzi na tym ciągu komunikacyjnym.

Policjanci w sposób zdecydowany i natychmiastowy reagują i będą reagować na przypadki:

  • przekroczenie dozwolonych prędkości jazdy, szczególnie w obszarze zabudowanym oraz rejonach skrzyżowań poza nim,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie, szczególnie w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych,
  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
  • nieprawidłowe zachowania pieszych, w tym chodzenie po niewłaściwej stronie drogi oraz poruszania się poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych.

Dodatkowo funkcjonariusze zarówno w oznakowanych jak i nieoznakowanych radiowozach przy użyciu wszelkich dostępnych środków kontroli pomiaru prędkości ( wideorejestratory, laserowe mierniki prędkości) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ruchu drogowego w tym przekroczenia dozwolonej prędkości, wobec sprawców wykroczeń stosują środki przewidziane prawem uwzględniając fakt, iż przekroczenie dopuszczanej prędkości jazdy stanowi jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Prowadzone działania mają również na celu sprawdzanie stanu trzeźwości kierujących pojazdami, korzystanie przez kierujących i pasażerów z pasów bezpieczeństwa oraz stanu technicznego pojazdów. Policjanci weryfikują i sprawdzają także istniejące oznakowanie dróg, w przypadkach budzących uzasadnione zastrzeżenia co do jego zasadności i prawidłowości będą zgłaszać takie uwagi do zarządców dróg.

Od początku prowadzonych działań na terenie funkcjonowania KPP Wołomin policjanci przeprowadzili 129 kontroli pojazdów, ujawnili 8 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, zatrzymali 4 prawa jazdy i 3 dowody rejestracyjne. Mandatami karnymi za różnego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym ukarano 97 osób, wobec dwóch skierowano wnioski o ukaranie do sądu. W 59 przypadkach mandaty karne zastosowano za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, w 8 za nieprzestrzeganie zakazów wyprzedzania. Policjanci ujawnili również w jednym z pojazdów poddanym do kontroli blisko 200 g środków odurzających - marihuany. W przedmiotowej sprawie zatrzymano dwie osoby a czynności nadal trwają.

Policjanci zapowiadają, że kontrole prędkości, stanu trzeźwości kierowców, stanu technicznego pojazdów, oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego na krajowej „50” nie zakończą się z końcem marca, lecz będą trwać nadal.

ts

  • działania kontrolno - prewencyjne na DK nr 50
  • działania kontrolno - prewencyjne na DK nr 50
  • działania kontrolno - prewencyjne na DK nr 50
  • działania kontrolno - prewencyjne na DK nr 50
  • działania kontrolno - prewencyjne na DK nr 50
  • działania kontrolno - prewencyjne na DK nr 50
Powrót na górę strony