Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi

Data publikacji 23.10.2023

W ubiegłą sobotę, na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, odbyło się ślubowanie 280 kadetów z liceów mundurowych z Wołomina i Dębego Wielkiego prowadzonych przez Płocki Uniwersytet Ludowy. Ważnym elementem uroczystości było podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Stołeczną Policji reprezentowaną przez nadinsp. Pawła Dzierżaka a dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącym PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie Panią Agnieszką Kaczyńską. Porozumienie dotyczy współpracy Policji z klasami mundurowymi.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych to podniosła uroczystość, która na stałe wpisała się do kalendarza szkolnego. W sobotę 21 października 2023 r. na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie stawiło się 280 kadetów z I Liceum Ogólnokształcącym PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim, by złożyć najprawdopodobniej pierwsze tak poważne ślubowanie w swoim życiu. Oficjalną część uroczystości, która przebiegła zgodnie z ceremoniałem wojskowym i regulaminem musztry, zakończyła defilada pododdziałów szkolnych, przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Siedlec.

Uroczystość ślubowania z ramienia policji swoją obecnością zaszczycili: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP insp. Robert Horosz oraz Komendant Powiatowy Policji w Wołominie insp. Marek Ujazda. Ważnym punktem uroczystości było formalne potwierdzenie współpracy pomiędzy Komendą Stołeczna Policji a I Liceum Ogólnokształcącym PUL w Wołominie. Porozumienie podpisali osobiście nadinsp. Paweł Dzierżak i dyrektor szkoły Pani Agnieszka Kaczyńska.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w obszarze dydaktyczno – wychowawczym, która ma na celu kształtowanie postaw młodzieży klas o profilu mundurowym, zdobywanie wiedzy w zakresie organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanego wizerunku Policji. Realizacją postanowień zajmie się Komenda Powiatowa Policji w Wołominie pod nadzorem Komendanta insp. Marka Ujazdy.

Komendant Stołeczny Policji, dyrektor szkoły i inni zaproszeni goście w swoich wystąpieniach nie kryli dumy i wzruszenia, wielokrotnie podkreślali etos służb mundurowych. Młodzieży gratulowali wyboru klasy o tym kierunku oraz wyrażali nadzieję, że wielu uczniów po ukończeniu szkoły, zasili szeregi różnego rodzaju służb.

Kadra oraz uczniowie dla gości, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju szkół, przygotowali statuetki upamiętniające uczestnictwo w ślubowaniu. Spektakularne pokazy wyszkolenia sportowo – obronnego zaprezentowane przez kadetów, zamknęły spotkanie plenerowe.

Czekamy na Was w szeregach Policji!

mł. asp. Monika Kaczyńska

 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
 • Podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi
Powrót na górę strony